تدریس شده

715 دقیقه

خریداری شده

745 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

12

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

writing task 1: what is

writing task 1 : introduction paragraph

 • امروز نگارش مقدمه رایتینگ تسک 1 را آموزش دادیم:
  • Topic
  • Overview

>> مروری بر مطالب گذشته:

به این موارد توجه کنید:

Notes

مقدمه در تسک 1 دارای دو قسمت مشخص و مهم است:

 • تاپیک : پارافریز سوال داده شده می باشد. ( نمودار در باره چیست؟)
 • اور لوک: دو جمله بیان گر مهمترین پیام نمودار
 • در مقدمه از بیان جزییات و اعداد و ارقام پرهیز کنید.
 • در ابتدای اور لوک از عبارت as can be seen استفاده کنید.

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه آینده

 • برای نمودارهای زیر از کتاب ماکار فقط مقدمه بنویسید:
  • 39
  • 49
  • 78
  • 89
استاد خوب تافل

کلامی با شما

برای رایتینگ خوب ، نمونه های خوب بخوانید و الهام بگیرید و سپس بنویسید. ولی حفظ نکنید

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401