تدریس شده

135 دقیقه

خریداری شده

480 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

03

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Speaking: cue card

Writing grammar: sentence types

امروز جلسه سوم با خانم کیمیا بود

  • در بخش speaking روی بخش اول کمی کار کردیم. studies & hometown و cue card
  • در بخش writing ساختار جمله ی کامل خبری و روش بسط جمله خبری کامل را آموزش دادیم.
  • ترکیب انواع جمله را بحث کردیم

>> مروری بر مطالب گذشته:

به این موارد توجه کنید:

Notes

  • جزوه پیوست این صفحه را ببینید.

کار برای جلسه بعد:

Homework

استاد خوب تافل

کلامی با شما

سرکار خانم کیمیا: پایه خوب شما را با تکنیکها و استراتژی های پیشرفته، تبدیل میکنیم به سطح عالی زبان، با هم و به لطف خدا.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401