تدریس شده

280 دقیقه

خریداری شده

840 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

06

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Writing task 1 - improve u1

Writing task 1 - improve u2

امروز جلسه ششم با خانم کیمیا بود

 • رایتینگ تسک 1 کارکردیم:
  • نمودار خطی
  • نمودار ستونی
  • انواع مقایسه

>> مروری بر مطالب گذشته:

به این موارد توجه کنید:

Notes

پارافریز کردن از تکنیکهای بسیار مهم در هر چهار مهارت است:

 • پارافریز معلوم به مجهول
 • پارافریز علت و معلول
 • پارافریز واژگانی ( مترادف و متضاد)
 • پارافریز جمله فعلیه به اسمیه و بالعکس

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه بعد:

 • حل تمرینهای صفحات 6 و 7 از درس 1 از کتاب improve your IELTS reading
 • ادامه کار واژگان گام دوم
 • تمرین واژگان نمودار در درس 23 کتاب vocabulary for Ielts
استاد خوب تافل

کلامی با شما

سرکار خانم کیمیا! کمی روی ساختارهای پایه ای اشکال دارید ولی سرعت یادگیری و مطابقت تون عالیه…. سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401