تدریس شده

790 دقیقه

خریداری شده

840 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

14

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

writing task 2: question types

writing task 2: introduction

 • نمونه مقدمه یک رایتینگ تسک 2 را نوشتیم:
  • مقدمه

>> مروری بر مطالب گذشته:

چند سوال در باره موارد کلی و نگرانی های خانم مدیسا پاسخ داده شد.

به این موارد توجه کنید:

Notes

مقدمه در Task 2 شامل:

 • هوک ( مقدمه بر مقدمه): یکی دوجمله بالاتر از موضوع شروع میکنیم و انتهای آن را به تاپیک (سوال داده شده) می چسبانیم.
 • تاپیک (سوال داده شده) را پارافریز میکنیم.
 • تز خود را بیان میکنیم(یعنی بیان میکنیم چگونه میخواهیم task را انجام دهیم).
  • بهتر است شخصی ننویسیم
  • بهتر است مجهول بنویسیم

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
 • یک عدد کیوکارد با موضوع زیر کار شود:
 • Describe a city you visited that has been affected by pollution. You should say

  – what city it was

  – when you visited it

  – what kind of effect pollution had on it

  – and explain how you felt about this.

برای سه تا از تاپیک های داده شده مقدمه بنویسید.

استاد خوب تافل

کلامی با شما

مدیسای عزیز، گل کار رایتینگ، نوشتن مقاله است یک انشای خوب و با کلاس. فنونش را من یاد میدم ، نمونه خوانی و نگارش با شما، ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401