تدریس شده

1040 دقیقه

خریداری شده

1200 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

17

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Reading: which paragraph contains

Reading: matching

 • یک ریدینگ کامل زدیم با سه نوع سوال:
  • summary completion
  • which paragraph contains
  • matching information

>> مروری بر مطالب گذشته:

مانند همیشه سوالات خوب خانم مدیسا در ارتباط با درس جلسه قبل را بحث کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

Reading:

 • summary completion with a box
 • short answer questions

موقع انتخاب کلمه مناسب در این سوالها مراقب باشید زیادی ننویسید. شاید به حرف اضافه یا کلمات همراه آن نیازی نباشد.

کار برای جلسه بعد:

Homework

لطفا موارد زیر انجام شود:

 • یک کیو کارد
 • ریدینگهای تدریس شده از کتابهای ielts exams روزی یک passage
 • شروع گام 8
استاد خوب تافل

کلامی با شما

پیام تکراری: آموزشهای اصلی رایتینگ را به اتمام رساندیم. از اکنون تا روز امتحان با نگارش و خواندن نمونه های خوب به همه ی نکات مسلط خواهید شد….

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401