تدریس شده

1095 دقیقه

خریداری شده

1200 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

18

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Reading: headings

Speaking: talking about future

 • در بخش ریدینگ روی سوالات headings کار کردیم و pick from a list.
 • در بخش speaking روی سوالات talking about future کار کردیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

مانند همیشه سوالات خوب  و البته نگرانی خانم مدیسا در ارتباط با درس جلسه قبل را بحث کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

 • در جواب سوالات پارت سوم سپیکینگ : talking about future
  • یک جمله intro
  • حدس و گمان با زمانها و قید های آینده و صفت برتر
  • جمع بندی یک جمله ای
 • ریدینگ در سوالات Heading
  • در اغلب پاراگراف ها (غیر از پاراگراف مقدمه و پاراگراف جمع بندی) هدینگ را میتوان در دو خط اول پیدا کرد.

کار برای جلسه بعد:

Homework

لطفا موارد زیر انجام شود:

 • تمرین speaking در باره سه موضوع:
  • آینده آموزش
  • آینده ارتباطات
  • آینده سفر و حمل و نقل
 • برای Reading
  • نمونه سوال headings و which paragraph contains  از کتابهای ielts exams هر کدام دو سری کار شود.
استاد خوب تافل

کلامی با شما

نگرانی و اظطراب پیش از امتحان طبیعی است. ولی زمانی موضوعیت پیدا میکنه و جدی میشه که به اندازه کافی تلاش نکرده باشید. با اعتماد به نفس و تمرین در روزهای باقی مانده، آنرا به حد اقل برسانید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401