تدریس شده

1160 دقیقه

خریداری شده

1200 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

18

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Writing: Grading Factors

Writing: Discourse markers

تمرکز این جلسه روی شناخت فاکتورهای ارتقای نمره در رایتینگ بود.

>> مروری بر مطالب گذشته:

رفع اشکال آخرین نگارش، که البته بر خلاف همیشه، پر ایراد بود.

به این موارد توجه کنید:

Notes

نمره رایتینگ:

  • 1/3 نمره تسک 1
  • 2/3 نمره تسک 2

فاکتورهای موثر در نمره:

  • Task achievement
  • Cohesion & Coherence
  • Grammar Accuracy
  • Lexical Resources

لینک صفحه های پیوست را حتما ببینید

کار برای جلسه بعد:

Homework

  • رایتینگ بنویسید از نمونه های مختلف و با استفاده از کیت رایتینگ.
  • اگر فرصت نمیکنید، فقط مقدمه + نتیجه گیری + فقط جمله اول هر پاراگراف (main idea) را بنویسید
استاد خوب تافل

کلامی با شما

برای رسیدن به یک روال ثابت وقابل اطمینان در رایتینگ و سایر مهارتهای زبانی، باید تمرین کرد، خیلی زیاد….

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401