تدریس شده

310 دقیقه

خریداری شده

420 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

6

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Speaking part 2: A cucard about movies

Sentence expansion rules

در این جلسه ابتدا روی کیوکارد که خانم مدیسا آماده کرده بود در باره latest movie you watched کار کردیم. خیلی رضایت بخش بود.

سپس درس جدید نگارش پایه: بسط جمله خبری را آموزش دادیم.

چهارتا فرمول برای بسط جمله بررسی کردیم و نمونه جمله بسط داده شده مدیسا را شنیدیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

مروری داشتیم بر کیوکار درباره فیلم. چند نکته در باره فیلم (tagline / cat & crew) یادآوری کردم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

قوانین بسط جمله به زبان ساده:

 • قبل از هر اسم میتوان یک حرف تعریف و یکی دو تا صفت مناسب بیاوریم.
 • قبل از صفت، میتوانیم یک قید بیاوریم
 • قبل از قید، می توانیم یک قید دیگر برای تعریف کردن آن بیاوریم.
 • قبل از فعل، میتوانیم فعل کمکی و یک قید تکرار/تاکید بیاوریم.

به این کلمات که اضافه میکنیم “modifier” می گویند و کارشان معنادار تر کردن و بسط جمله است.

در قسمت لینکها پی دی اف کامل این درس را ببینید.

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه آینده:

 • یک کیو کارد :
 • Describe a television program that you like to watch. You should say

  – what program it is

  – where you usually watch it and with whom

  – what the program is about

  – and explain why you like watching this program.

 • موضوع بعدی speaking از گام دوم جلسه چهارم است: likes and dislike
 • 10 تا جمله بسط داده شده بنویسید
استاد خوب تافل

کلامی با شما

هر روز دارم به سرعت گیرایی شما و میزان یادگیری شما بیشتر ایمان میارم و به نتیجه مطلوب در آینده نزدیک امیدوار تر میشوم. سپاس

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401