تدریس شده

510 دقیقه

خریداری شده

840 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

9

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

مقایسه یکطرفه در نمودارهای ستونی

مقایسه دو طرفه در نمودارهای ستونی

  • نکات مهم نمودارهای ستونی / بارگراف Bar graph را از کتاب improve آموزش دادیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

  • مروری داشتیم روی چند نکته speaking

به این موارد توجه کنید:

Notes

  • در نگارش مقایسه ها از قید ها حتما استفاده کنید: far better / many more / paracticly fewre cities
  • Men and women voted almost equally for bicycle as the most important invention of the las 300 years.
  • More women than men …..
  • Fewer men than women…
  • Almost as many men as women …
  • Not as many men as women….

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه آینده:

  1. یک کیو کارد :

Describe an outdoor activity that you recently did. You should say

– what it was

– who you did it with

– what you did

– and explain how you felt after doing this activity.

2. حل تمرین های درس دوم از کتاب improve writing

3. مشاهده فیلم های تعیین شده

4. ادامه کار روی تایم لاین واژگان و گرامر

استاد خوب تافل

کلامی با شما

همانطور که انتظار داشتم یکی از مهمترین درسهای نمودار یعنی مقایسه را بخوبی درک کردید و ارتباط گرفتید، فقط می ماند تمرین کافی در منزل!

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401