تدریس شده

550 دقیقه

خریداری شده

840 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

10

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

improve writing u3 :process

Speaking: compare & contrast

 • نکات مهم نمودارهای پروسه process را از کتاب improve آموزش دادیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

 • مروری داشتیم روی چند سوال خانم مدیسا در باره listening و …

به این موارد توجه کنید:

Notes

در نمودارهای پروسه:

 • اگر کارخانه ای است > حال ساده مجهول بنویسید.
 • اگر طبیعی است > اغلب حال ساده معلوم
 • در نگارش مقایسه ها از قید ها حتما استفاده کنید: far better / many more / paracticly fewre cities
 • زمانی که سه یا چهار جمله را ترکیب میکنیم، بهتر است دو تا جمله را در یکی خلاصه کنیم:
 • The food is processed, then packaged and distributed

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه آینده:

 1. یک کیو کارد :

Talk about a novel or a story that you enjoyed when you were young. You should say:

– what it was

– how you found it

– when you read it

– and explain why you enjoyed it.

 • حل تمرینهای درس 3 از کتاب improve your IELTS reading
 • ادامه کار واژگان گام دوم
 • تمرین چند باره واژگان نمودار در درس 23 کتاب vocabulary for Ielts
 • تمرین و آمادگی الگوهای مقایسه در speaking
استاد خوب تافل

کلامی با شما

این جلسه بهترین کیو کاردتون را ارایه کردید، کم ایراد و روان….. براوو!

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401