تدریس شده

895 دقیقه

خریداری شده

840 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

14

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

writing task 2 : body 2 sides

writing task 2 : conclusion

در این جلسه مفاهیم زیر آموزش داده شد:

 • انواع پاراگراف نتیجه گیری را آموزش داده و تمرین کردیم.
 • بادی در موضوعات discuss both views را آموزش دادیم.
 • اصول نگارش یک پاراگراف استقرایی deductive را بحث کردیم.

 

 

>> مروری بر مطالب گذشته:

یک نمونه نگارش خانم مبینا را شنیدیم و خواندیم و نکاتی را مرور کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

 1. دو نوع پاراگراف conclusion داریم:
  • شروع با In conclusion برای جمع بندی
  • شروع با Sum up برای خلاصه نویسی
 • در ادامه نیز باید اشاره ای به تاپیک داشته باشیم
 • و در انتها نیز آنچه از ما خواسته شده (Task) را در یکی دو جمله قاطع و شفاف بیان کنیم

2. پاراگراف استقرایی:

 • main idea
 • develop
 • support
 • mini conclusion

کار برای جلسه بعد:

Homework

لطفا موارد زیر انجام شود:

 • تکمیل بادی و جمع بندی موضوع زبان در کودکی / دبیرستان
 • انجام تمرینهای کتاب improve your writing
 • یک کیو کارد
استاد خوب تافل

کلامی با شما

خانم مبینای عزیز: نمونه های خوب بخوانید تا بتوانید نمونه های خوب بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401