تدریس شده

265 دقیقه

خریداری شده

480 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

05

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Reading: true/false/not given

Reading: Headings

 • در بخش ریدینگ، به دو نوع سوال پرداختیم:
  • true/false/not given
  • Headings

>> مروری بر مطالب گذشته:

چند سوال خانم نگار در باره نحوه خواندن و تمرین کردن را پاسخ دادیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

 • در بخش Reading:
  • در سوالات Heading
   • در اغلب پاراگراف ها (غیر از پاراگراف مقدمه و پاراگراف جمع بندی) هدینگ را میتوان در دو خط اول پیدا کرد.
  • در سوالات True /False/ NG
   • ابتدا سوال را می خوانیم و معنی می کنیم.
   • کلمات کلیدی سوال را استخراج می کنیم
   • در متن به دنبال معادل کلمات کلیدی میگردیم
   • و ارزش گزاره را تعیین میکنیم

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
 • از کتاب معرفی شده، ریدینگ های تعیین شده را حل کنید.
 • کار تایملاین را ادامه دهید تا گام نخست تمام شده و وارد گام دوم بشوید..

منابع کمکی

استاد خوب تافل

کلامی با شما

نگار عزیز: بخش در ریدینگ، قبل از اینکه به سرعت توجه کنیم باید به دقت و درست معنی کردن بپردازیم.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401