تدریس شده

820 دقیقه

خریداری شده

990 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

14

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

writing task 1: body

این جلسه روی بدنه نمودار خطی کار کردیم

>> مروری بر مطالب گذشته:

اشکالات نگارشی خانم نگار را مرور و بحث کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

در هر نمودار دو تا پاراگراف بدنه داریم. هر پاراگراف بدنه شامل:

  • یک جمله کلی بدون ذکر عدد و رقم
  • دو تا سه جمله فرعی با ذکر اعداد و ارقام و مقایسه

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه بعد:

  • دو تا نمودار – بدنه کامل بنویسید.
استاد خوب تافل

کلامی با شما

نگار عزیز، تعطیلات نوروز کمی شما را عقب انداخت و فراموشی آورد. روی قول شما حساب کرده ام برای تلاش مضاعف تا بازیابی کامل.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401