تدریس شده

565 دقیقه

خریداری شده

990 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

09

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Academic writing Task 1 - better sentences

improve writing u2 : Bar charts

امروز رایتینگ تسک 1 در باره نمودار را شروع کردیم:

 • درس دوم از improve writing
 • آموزش واژگان مرتبط با نمودار ستونی
 • 10 الگوی مقایسه ای

>> مروری بر مطالب گذشته:

چند سوال خانم نگار در باره ریدینگ و تمرین رایتینگ را پاسخ دادیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

 • Men and women voted almost equally for the bicycle as the most important invention of the las 300 years.
 • More women than men …..
 • Fewer men than women…
 • Almost as many men as women …
 • Not as many men as women….

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه بعد:

 • حل تمرینهای  از درس 2 از کتاب improve your IELTS reading
 • ادامه کار واژگان گام دوم
 • تمرین مجدد واژگان نمودار در درس 23 کتاب vocabulary for Ielts
 • پیش مطالعه مختصر درس سوم کتاب improve
استاد خوب تافل

کلامی با شما

نگار عزیز: رایتینگ رسمی را شروع کردیم. ارتباط خوبی گرفتید و با تمرین به سطوح بالاتر هم خواهید رسید. در پناه حق

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401