تدریس شده

595 دقیقه

خریداری شده

990 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

11

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Academic writing Task 1 - process

این جلسه روی انواع نمودار پروسه ( طبیعی / کارخانه ای) کار و تمرین کردیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

چند سوال خانم نگار در باره ریدینگ و تمرین رایتینگ را پاسخ دادیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

دو نوع پروسه داریم:

  • طبیعی – اغلب حال ساده معلوم نوشته میشود.
  • کارخانه ای – اغلب حال ساده مجهول بکار میرود.

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه بعد:

  • تمرینهای درس سوم کتاب improve کار شود.
استاد خوب تافل

کلامی با شما

پیام تکراری: نگار عزیز، رایتینگ رسمی را شروع کردیم. ارتباط خوبی گرفتید و با تمرین به سطوح بالاتر هم خواهید رسید. در پناه حق

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401