تدریس شده

915 دقیقه

خریداری شده

990 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

16

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

writing task 2: understanding question

writing task 2 : introduction

این جلسه Task 2 نگارش را آغاز کردیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

اشکالات نگارشی خانم نگار را مرور و بحث کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

مقدمه در Task 2 شامل:

  • هوک ( مقدمه بر مقدمه): یکی دوجمله بالاتر از موضوع شروع میکنیم و انتهای آن را به تاپیک (سوال داده شده) می چسبانیم.
  • تاپیک (سوال داده شده) را پارافریز میکنیم.
  • تز خود را بیان میکنیم(یعنی بیان میکنیم چگونه میخواهیم task را انجام دهیم).
    • بهتر است شخصی ننویسیم
    • بهتر است مجهول بنویسیم

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه ی بعد :

  • برای سه تا از تاپیک های داده شده مقدمه بنویسید.
  • صفحه 12 کتاب improve writing را تکمیل کنید.
استاد خوب تافل

کلامی با شما

کمی بهتر شده اید، اما هنوز با روزهای اوج خودتان فاصله دارید و همینطور با انتظارات من از شما.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401