تدریس شده

700 دقیقه

خریداری شده

990 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

12

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Speaking part 3: Compare & contrast

این جلسه روی تکنیک مقایسه و ترجیح prefer کار کردیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

فرصتی برای مرور و رفع اشکال درس قبل پیش نیامد.

به این موارد توجه کنید:

Notes

  • ابتدا باید بگویید انتخاب و یا ترجیح شما کدام است.
  • سپس باید دلیل خود را بگویید:
    • دلیل بیاورید
    • از صفت یا قید تفضیلی استفاده کنید
    • از also / in addition/ besides استفاده کنید.

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه بعد:

  • 4-5 تا جمله تمرینی ترجیح و مقایسه را مسلط بشوید. ( لینک درس در قسمت لینکها)
استاد خوب تافل

کلامی با شما

نگار عزیز، با تسلط بر موارد پایه گرامر و واژگان، قطعا برای speaking کارتان راحت تر و سریعتر پیشرفت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401