تدریس شده

195 دقیقه

خریداری شده

360 دقیقه

کل دوره

480 دقیقه

04

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Writing: pronouns

Writing: After eight

درس امروز در دو قسمت انجام شد:

  • افتر ایت – گرامر
  • افتر ایت – واژگان

>> مروری بر مطالب گذشته:

مفصلا روی جمله های نگارشی خانم نگین بحث کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

  • few با اسم قابل شمارش با معنای منفی و نامطلوب
  • a few با اسم قابل شمارش با معنای مثبت و مطلوب
  • little با اسم غیر قابل شمارش با معنای منفی و مطلوب
  • a little با اسم غیر قابل شمارش با معنای مثبت و مطلوب

کار برای جلسه بعد:

Homework

لطفا برای جلسه آینده:

  • مرور کامل و بی نقص روی درسهای هفته دوم و سوم افتر ایت
  • تسلط کامل بر روی کلمات و عبارات
استاد خوب تافل

کلامی با شما

نگین عزیز: درسهای قبلی در ساخت جمله را مجدد مرور کنید و حتما روی افتر ایت کار کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401