تدریس شده

470 دقیقه

خریداری شده

960 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

09

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

writing task 1: body

writing task 1 : conclusion

 • امروز نگارش بدنه رایتینگ تسک 1 را آموزش دادیم:

>> مروری بر مطالب گذشته:

به این موارد توجه کنید:

Notes

 • مقدمه در تسک 1 دارای دو قسمت مشخص و مهم است:
  • تاپیک : پارافریز سوال داده شده می باشد. ( نمودار در باره چیست؟)
  • اور لوک: دو جمله بیان گر مهمترین پیام نمودار
  • در مقدمه از بیان جزییات و اعداد و ارقام پرهیز کنید.
  • در ابتدای اور لوک از عبارت as can be seen استفاده کنید.

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • برای جلسه آینده
  • برای نمودارهای زیر از کتاب ماکار کامل بنویسید:
   • 39
   • 49
   • 78
استاد خوب تافل

کلامی با شما

پیام تکراری: رزهیتای عزیز! شما پایه خوبی در گفتار دارید، ولی در نگارش باید دقت بیشتری بنمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401