تدریس شده

275 دقیقه

خریداری شده

480 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

06

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

writing task 1: comparing technics

Improve writing t1 u2

امروز رایتینگ تسک 1 در باره نمودار را ادامه دادیم.

 • مقدمه و معرفی AC Writitng Task 1
 • آموزش واژگان و اصطلاحات مرتبط با نمودار ستونی
 • پارافریز fewer & more

>> مروری بر مطالب گذشته:

به این موارد توجه کنید:

Notes

پارافریز کردن از تکنیکهای بسیار مهم در هر چهار مهارت است:

 • پارافریز کمتر و بیشتر
 • پارافریز معلوم به مجهول
 • پارافریز علت و معلول
 • پارافریز واژگانی ( مترادف و متضاد)
 • پارافریز جمله فعلیه به اسمیه و بالعکس

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه بعد:

 • حل تمرینهای درس 2 از کتاب improve your IELTS reading
 • ادامه کار واژگان فصل دوم
 • تمرین واژگان نمودار در درس 23 کتاب vocabulary for Ielts
استاد خوب تافل

کلامی با شما

رزهیتای عزیز: در رایتینگ باید کمی رسمی تر و با پرهیز از زبان گفتاری، عمل کنید

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401