تدریس شده

110 دقیقه

خریداری شده

480 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

03

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Speaking part 1: studies

Grammar: sentence types

امروز جلسه سوم با آقای آیت اللهی بود:

  • در بخش speaking روی studies کار کردیم.
  • در بخش گرامر:
    • sentence types را آموزش دادیم.
    • حال کامل و حال کامل استمراری را مرور کردیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

مرور روی درس قبلی داشتیم. سوال و جواب job & family و hometown

به این موارد توجه کنید:

Notes

کار برای جلسه بعد:

Homework

  • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
  • کار تایملاین را در گام اول ادامه دهید.
  • studies را برای speaking تمرین کنید.
  • 10 تا جمله compound or complex بنویسید.

A cue card: Talk about something special that you would like to buy in the future. You should say

– what it is

– what it looks like

– when you intend to buy it

– and explain why you would like to buy it.

استاد خوب تافل

کلامی با شما

احمد عزیز:برای تسلط بر ریدینگ دو تا موضوع واژگان و توانایی در پارافریز کردن موفقیت شما را تضمین میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401