تدریس شده

520 دقیقه

خریداری شده

840 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

9

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

writing task 2: discuss both views

speaking part 3: identify a trend

امروز جلسه نهم با آقای آیت اللهی بود:

 • در بخش speaking روی cue card کار کردیم.
 • در بخش speaking روی پارت سوم identify a trend کار کردیم.
 • در بخش نگارش، task 2 بدنه discuss both views را آموزش دادیم.
 • در بخش نگارش، task 2 پاراگراف conclusion را آموزش دادیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

مرور روی درس قبلی داشتیم. یک کیو کارد کار کردیم. خیلی خوب و قابل قبول ارایه کردید. سپاس

یک نامه غیر رسمی نوشته بودید که عالی بود

به این موارد توجه کنید:

Notes

Main Body Paragraph 1 (90 words)

 • Sentence 1- State first viewpoint
 • Sentence 2- Discuss first viewpoint
 • Sentence 3- Reason why you agree or disagree with viewpoint
 • Sentence 4- Example to support your view

Main Body Paragraph 2 (90 words)

 • Sentence 1- State first viewpoint
 • Sentence 2- Discuss first viewpoint
 • Sentence 3- Reason why you agree or disagree with viewpoint
 • Sentence 4- Example to support your view

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
 • کار تایملاین را ادامه دهید.
 • بدنه نمونه کار شده در کلاس را تکمیل کنید
 • یک کیو کارد آماده کنید برای سر کلاس
 • برای موضوع های زیر پاسخ آماده کنید:

Do you think these days people tend to :

 • use more private car?
 • sit in front of TV too much
 • talk to family member less and less
 • eat too much fast food?
استاد خوب تافل

کلامی با شما

احمد عزیز، نگارش مقاله نیازمند توانایی شما در خلق نوشتار است و البته تسلط بر گرامر و واژگان و خواندن نمونه های خوب. خوشبختانه تا حد زیادی به این مهم دست پیدا کرده ایم

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401