تدریس شده

570 دقیقه

خریداری شده

840 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

10

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

writing task 2: reason/solution

speaking part 3: problem solving

امروز جلسه دهم با آقای آیت اللهی بود:

 • در بخش speaking روی cue card کار کردیم.
 • در بخش speaking روی پارت سوم problem-solving کار کردیم.
 • در بخش نگارش، task 2 بدنه reason/solution را آموزش دادیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

مرور روی درس قبلی داشتیم. یک کیو کارد کار کردیم. خیلی خوب و قابل قبول ارایه کردید. سپاس

یک نامه رسمی نوشته بودید که عالی بود

یک مقاله تسک 2 خیلی خوب ارایه کردید.

به این موارد توجه کنید:

Notes

 • پاراگراف بدنه 1 شامل 60 تا 90 کلمه:

  • بیان دلیل شماره 1
  • توضیح بیشتر
  • در صورت لزوم یک مثال
  • ارایه راهکار برای این مورد
  • نتیجه حاصل از این راهکار
 • و تکرار همین الگو برای پاراگراف دوم ( و احتمالا سوم)

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
 • کار تایملاین را ادامه دهید.
 • بدنه نمونه کار شده در کلاس را تکمیل کنید
 • یک کیو کارد آماده کنید برای سر کلاس
 • برای موضوع های زیر پاسخ آماده کنید البته برای قسمت آخرش که باید راهکار بدهید:

Do you think these days people tend to :

 • use more private car?
 • sit in front of TV too much
 • talk to family members less and less
 • eat too much fast food?
استاد خوب تافل

کلامی با شما

پیام تکراری – احمد عزیز، نگارش مقاله نیازمند توانایی شما در خلق نوشتار است و البته تسلط بر گرامر و واژگان و خواندن نمونه های خوب. خوشبختانه تا حد زیادی به این مهم دست پیدا کرده ایم

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401