تدریس شده

685 دقیقه

خریداری شده

840 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

12

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Reading General: which paragraph

Reading General: headings

امروز جلسه دوازدهم با آقای آیت اللهی بود:

  • در بخش reading general روی پارت 1 تا 3 آموزش داده شد و روش تمرین ارایه گردید.
  • یک ریدینگ کامل زدیم با سه نوع سوال:
    • summary completion
    • which paragraph contains
    • matching information

>> مروری بر مطالب گذشته:

مرور روی درس قبلی داشتیم. یک کیو کارد کار کردیم. خیلی خوب و قابل قبول ارایه کردید.

 

به این موارد توجه کنید:

Notes

Reading:

  • summary completion with a box
  • short answer questions

موقع انتخاب کلمه مناسب در این سوالها مراقب باشید زیادی ننویسید. شاید به حرف اضافه یا کلمات همراه آن نیازی نباشد.

 

ادامه دارد…

کار برای جلسه بعد:

Homework

استاد خوب تافل

کلامی با شما

احمد عزیز، بخش خواندن، بخشی است که تا حد زیادی شما پایه خوبی دارید خوشبختانه و کمک خوبی به پشرفت سریع تان می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401