تدریس شده

785 دقیقه

خریداری شده

840 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

13

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Reading Academic: yes-no-not given

Reading General: multiple choice

امروز جلسه سیزدهم با آقای آیت اللهی بود:

 • در بخش reading روی یک موضوع آکادمیک و دو تا موضوع جنرال کار کردیم:
  • multiple questions
  • yes/no/not given
  • summary completion

>> مروری بر مطالب گذشته:

مرور روی درس قبلی داشتیم. یک کیو کارد کار کردیم. خیلی خوب و قابل قبول ارایه کردید.

یک رایتینگ تسک دو نوشته بودید که خیلی خوب بود

 

به این موارد توجه کنید:

Notes

دو تیپ از سوالات را قبلا کار کرده بودیم و امروز تمرین کردیم:

 • multiple questions
 • summary completion

ولی سوالات yes,no, not given که آکادمیک هستند را برای تقویت بیشتر و سطح دشوار تر تمرین کردیم:

در سوالات yes, no باید نظر نویسنده را پیدا کنید و روی آن تمرکز کنید

کار برای جلسه بعد:

Homework

لطفا برای جلسه بعد:

ریدینگ امروز را کامل کنید و دو تا ریدینگ زیر را نیز بزنید:

کتاب 11 – تست 3 ریدینگهای 1 تا 3

کتاب 11 – تست 4 ریدینگهای 1 تا 3

رایتینگ زیر را نیز بنویسید:

Writing task 1 (a letter)

Your manager has asked you to arrange a party for a colleague who is leaving the company. Write a letter to your manager. In your letter

 • Suggest a suitable date and time for the party
 • Recommend a venue
 • Propose the food and entertainment options that should be available.

Writing task 2 (an essay)

Some people think that visiting museums is the best way for children to learn history, while many others think there are several better ways. Discuss both views and give your opinion.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

کیو کارد زیر را نیز آماده کنید:

Describe a person you know who has recently moved into a new accommodation. You should say

– who the person is

– what type of accommodation he/she moved into

– why they chose to move into this accommodation

– and explain how you feel about their move.

استاد خوب تافل

کلامی با شما

پیام تکراری: احمد عزیز، بخش خواندن، بخشی است که تا حد زیادی شما پایه خوبی دارید خوشبختانه و کمک خوبی به پشرفت سریع تان می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401