تدریس شده

250 دقیقه

خریداری شده

420 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

6

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Writing grammar: complex sentences

Writing grammar: passive voice

امروز جلسه ششم با سپهر عزیز بود، تا امروز جمعا 250 دقیقه کلاس داشته ایم.

 • جمله های پیچیده complex
 • جمله های contrast

را آموزش دادیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

موردی برای مرور نداشتیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

A. Sentence types:

 • simple
 • compound
 • complex
 • compound complex

B. Contrasting Sentences

 • while / whereas بیان تفاوت
 • although/ even though تضاد خلاف منطق

C. Passive sentences

 • To be + past participle

در ساختمان فعل مجهول دو عضو حتما باید وجود داشته باشند:

 • فعل to be را در زمان مطلوب صرف می کنیم.
  • am/is/are
  • was/were
  • have been / has been
  • had been
  • am/is/are + being
  • was/were+ being
 • فعل اصلی را به شکل قسمت سوم فعل یا P.P می آوریم.

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
 • 10 تا جمله از درسهای امروز بنویسید
 • کار تایملاین را در گام دوم ادامه دهید.
استاد خوب تافل

کلامی با شما

سپهر عزیز: جمله مرکب و جمله پیچیده complex نشانگر توان شماست در بیان مطالب پیچیده تر زبانی.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401