تدریس شده

400 دقیقه

خریداری شده

420 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

8

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

writing task 1 - intro

writing task 1 : line graph

امروز جلسه نهم با سپهر عزیز بود، تا امروز جمعا 400 دقیقه کلاس داشته ایم.

امروز روی رایتینگ task 1  کار کردیم:

 • مقدمه
 • ادبیات نمودار
 • جمله های استاندارد و اسمیه
 • نمودارهای خطی

>> مروری بر مطالب گذشته:

مروری داشتیم بر کارهای انجام شده سپهر عزیز در هفته گذشته

به این موارد توجه کنید:

Notes

پارافریز کردن از تکنیکهای بسیار مهم در هر چهار مهارت است:

 • پارافریز معلوم به مجهول
 • پارافریز علت و معلول
 • پارافریز واژگانی ( مترادف و متضاد)
 • پارافریز جمله فعلیه به اسمیه و بالعکس

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه بعد:

 • حل تمرینهای صفحات 6 و 7 از درس 1 از کتاب improve your IELTS writing
 • ادامه کار واژگان گام دوم
 • تمرین واژگان نمودار در درس 23 کتاب vocabulary for Ielts
 • حل تمرینهای درس 2 از کتاب improve your IELTS reading
استاد خوب تافل

کلامی با شما

سپهر عزیز: امروز رایتینگ جدی و واقعی را شروع کردیم. ازاین پس باید قادر باشید دست کم یک پاراگراف کامل بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401