تدریس شده

235 دقیقه

خریداری شده

560 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

04

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Grammar: Noun clause

Grammar: adjective clause

امروز جلسه چهارم با خانم شیرین بود:

امروز روی دو گرامر کار کردیم:

 • adjective clause / جمله واره صفتی
 • noun clause / جمله واره اسمی

>> مروری بر مطالب گذشته:

مروری داشتیم بر کارهای انجام شده شیرین عزیز در هفته گذشته

به این موارد توجه کنید:

Notes

 • human + who + verb
 • human + whom + sentence (subject + verb)
 • non-human + which + verb
 • non-human + which +sentence (sunject+ verb)
 • human / non-human+ whose + noun
 • —————-

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • لطفا برای جلسه آینده:
  • مرور و تسلط درس شرطی ها
  • نگارش 10 جمله خوب و متنوع با who /whom /whose /which
  • مشاهده فیلمهای لینک داده شده
استاد خوب تافل

کلامی با شما

شیرین خانم، چه خوبه که کلاس دارم با دانشجویی که هنرمنده و هنر رو دوست داره، فیلم کلاسیک میبینه، و خوش سلیقه هم هست!

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401