تدریس شده

350 دقیقه

خریداری شده

560 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

06

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Reading: which paragraph contains

 • روی سوالات پارت سوم سپیکینگ :  compare & contrast کار کردیم.
 • یک ریدینگ کامل زدیم با سه نوع سوال:
  • summary completion
  • which paragraph contains
  • matching information

>> مروری بر مطالب گذشته:

مروری داشتیم بر کارهای انجام شده شیرین عزیز در هفته گذشته

به این موارد توجه کنید:

Notes

 • Reading:

  • summary completion with a box
  • short answer questions

  موقع انتخاب کلمه مناسب در این سوالها مراقب باشید زیادی ننویسید. شاید به حرف اضافه یا کلمات همراه آن نیازی نباشد.

کار برای جلسه بعد:

Homework

لطفا موارد زیر انجام شود:

 • نمونه سوالهای پارت سوم سپسکینگ را کار و تمرین کنید.
 • ریدینگهای تدریس شده از کتابهای ielts exams روزی یک passage
استاد خوب تافل

کلامی با شما

شیرین خانم، ریدینگ خیلی شیرین میشه وقتی به قدرت واژگانی خود بیفزایید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401