تدریس شده

205 دقیقه

خریداری شده

600 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

04

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

writing grammar: present perfect

Writing grammar: present perfect continuous

امروز جلسه چهارم با جناب سوران بود:

 • آموزش گرامر حال کامل
 • آموزش گرامر حال کامل استمراری
 • رفع اشکال the / a / an

>> مروری بر مطالب گذشته:

مرور روی درس های قبلی داشتیم:

 • رفع اشکال حال کامل
 • رفع اشکال حال کامل استمراری
 • رفع اشکال the / a/ an

به این موارد توجه کنید:

Notes

قرار شد برای نتیجه گیری بیشتر و بهتر:

 • 5 جلسه از کلاس آقای غفاریان کم بشه و بجاش 10 الی 12 جلسه همکار دیگری گرامر و واژگان پایه را آموزش بدهد . با همان هزینه ، و نه بیشتر.

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
 • 10 تا جمله خبری compound یا  complex بنویسید که متنوع و تا حدی بسط داده شده باشند.
 • کار تایملاین را در گام سوم ادامه دهید.
 • برای speaking آماده باشید
استاد خوب تافل

کلامی با شما

پیام تکراری- سوران عزیز: مشخصا در هفته گذشته خیلی تلاش کردید، ولی لازمه خواهش کنم باز هم بیشتر و با دقت تر.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401