تدریس شده

805 دقیقه

خریداری شده

945 دقیقه

کل دوره

1350 دقیقه

12

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

speaking Part 2: cu card

معرفی و تمرین after 8

در این جلسه موارد زیر را کار کردیم:

 • معرفی بخش کیو کارد در speaking
 • صحبت در باره فیلم
 • معرفی کتاب نامه های Makkar
 • معرفی و تمرین اَفتر اِیت

>> مروری بر مطالب گذشته:

 • رفع اشکال نامه غیر رسمی
 • چند سوال در باره درسهای قبل

به این موارد توجه کنید:

Notes

Speaking:

Part 2: Cue card

 • You are given 1 minute to think & take notes.
 • You are asked to give a short speech ( a monologue) covering the topic & the questions for min 1.5 minutes & max of 2 minutes.
 • It is advisable to start your speech with: “ I have been asked to talk about (topic) …. Actually, ……

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
 • یک عدد کیوکارد با موضوع زیر کار شود:

_ Talk about a movie you have recently watched and say:

 • Where and when you watched it
 • With whom did you watch
 • A brief story of the movie
 • Whether or not you recommend this movie to your friends, and why. 
استاد خوب تافل

کلامی با شما

کیو کارد در بخش Speaking آزمون آیلتس، فرصتی است که میتوانید مطالب موضوعی را آماده و حفظ کنید و روز آزمون برای همه ی قسمتهای بخش گفتاری استفاده کنید. موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401