تدریس شده

1190 دقیقه

خریداری شده

1350 دقیقه

کل دوره

1350 دقیقه

18

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Writing : task 2 discuss both

Writing : task 2 advantage-disadvantage

  • امروز روی Body task 2 کار کردیم:
    • discuss both views
    • advantage & disadvantage

>> مروری بر مطالب گذشته:

پاراگرافهای نگارش شده را رفع اشکال کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

در موضوع agree/disagree ، لازم است هر دو گروه را بحث کنیم و نسبت به یک سمت تمایل داشته باشیم.

در موضوع advantage/disadvantage هم به همین منوال، هم امتیاز ها را بگوییم و هم نکات منفی را ولی به یک سمت تمایل داشته باشیم.

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای دو موضوع اخیر ، پاراگراف های بادی را بنویسید. ( با استفاده از کیت رایتینگ)

استاد خوب تافل

کلامی با شما

عزیزان، خیلی خوشحالم که رایتینگ شما به لحاظ فنی روز بروز داره بهتر میشه و قطعا با فراگیری واژگان بهتر، میتوانید به سطوح بالاتر هم برسید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401