تدریس شده

870 دقیقه

خریداری شده

945 دقیقه

کل دوره

1350 دقیقه

13

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Reading: short answer questions

Reading: summary completion

در این جلسه موارد زیر را کار کردیم:

  • کیوکارد در باره فیلم خواهران را شنیدیم
  • معرفی روش کار فاندامنتالز
  • تمرین ریدینگ گروه سوم

>> مروری بر مطالب گذشته:

  • رفع اشکال کیوکارد movie
  • چند سوال در باره درسهای قبل

به این موارد توجه کنید:

Notes

Reading:

  • summary completion with a box
  • short answer questions

موقع انتخاب کلمه مناسب در این سوالها مراقب باشید زیادی ننویسید. شاید به حرف اضافه یا کلمات همراه آن نیازی نباشد.

کار برای جلسه بعد:

Homework

  • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
  • یک عدد کیوکارد با موضوع زیر کار شود:

Describe an occasion when someone said something positive about your work. You should say

– who the person was

– what the positive comment was

– how you reacted to the comment

– and explain how you felt about it.

  • ریدینگ های سری سوم را انجام بدید غیر از آخرین قسمت
استاد خوب تافل

کلامی با شما

به همه تلاشها و زحمات تون ، تمرینهای فاندامنتالز را هم اضافه کنید تا مطالب بخوبی و دایمی در ذهن تون جا بیوفته…. سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401