تدریس شده

1000 دقیقه

خریداری شده

1350 دقیقه

کل دوره

1350 دقیقه

15

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Writing : task 2 reason solution

Writing : task 2 result solution

>> مروری بر مطالب گذشته:

مقدمه های نگارش شده را رفع اشکال کردیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • صفحه 12 کتاب improve writing را تکمیل کنید.
 • برای موضوع دلیل و راهکار ترافیک، دو تا پاراگراف دیگه بنویسید.
 • بدنه در Task 2 در سوالات problem solving شامل:
  • پاراگراف اول:
   •  Reason or Result 1
   • solution 1
   • expected result 1
  • پاراگراف دوم:
   • Reason or Result 2
   • solution 2
   • expected result 2
  • پاراگراف سوم (اگر لازم شد):
   • Reason or Result 3
   • solution 3
   • expected result 3
استاد خوب تافل

کلامی با شما

درود و احترام: فرق بین یک زبان دان خوب و یک زبان دان عالی، در توانایی آنها در نگارش است. امیدوارم عالی بشوید و عالی بمانید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401