تدریس شده

615 دقیقه

خریداری شده

945 دقیقه

کل دوره

1350 دقیقه

9

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

ضمایر موصولی بخش دوم و پیشرفته

معرفی نگارش نامه ، مقدمه ی نامه رسمی

 • ابتدا نکات پیشرفته ضمایر موصولی را بررسی کردیم.
 • در انتهای جلسه نیز روی معرفی نگارش نامه صحبت کردیم و البته اجزای یک نامه ی غیر رسمی را توضیح دادیم. تمرین و تسلط می ماند برای جلسه بعد.

>> مروری بر مطالب گذشته:

 • رفع اشکال جمله واره صفتی
 • توضیح بیشتر در باره whose

به این موارد توجه کنید:

Notes

 • human + who + verb
 • human + whom + sentence (subject + verb)
 • non-human + which + verb
 • non-human + which +sentence (sunject+ verb)
 • human / non-human+ whose + noun

IELTS Writing:

 • Task 1: A letter (+150 words/ in less than 20 minutes)
 • Task 2: An essay (+250 words/ in nearly 40 minutes)

letters:

 • formal
 • informal

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • تسلط بر درس امروز (نکات پیشرفته ضمیر موصولی / جمله واره صفتی)
 • مشاهده مقدمه و معرفی نامه در آیلتس در جلسات یکم و سوم جنرال در تایملاین گام سوم
 • تمرین speaking درس جلسه دهم تایم لاین (دوباره)
 • نوشتن و ارسال 10 تا جمله از درس امروز
استاد خوب تافل

کلامی با شما

بالاخره به بخش اصلی یعنی رایتینگ رسیدیدم. لطفا مانند همیشه و بهتر، ابتدا ایرادهای احتمالی گرامری را برطرف کنید و سپس نکات رایتینگ را با تمرین زیاد و رفع اشکال بطور کامل مسلط بشوید. سپاس

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401