تدریس شده

1340 دقیقه

خریداری شده

1350 دقیقه

کل دوره

1350 دقیقه

19

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Reading: which paragraph contains

Reading: Matching

  • یک ریدینگ کامل زدیم با سه نوع سوال:
    • summary completion
    • which paragraph contains
    • matching information

>> مروری بر مطالب گذشته:

به این موارد توجه کنید:

Notes

Reading:

  • summary completion with a box

موقع انتخاب کلمه مناسب در این سوالها مراقب باشید زیادی ننویسید. شاید به حرف اضافه یا کلمات همراه آن نیازی نباشد.

کار برای جلسه بعد:

Homework

لطفا این موارد را کار کنید

  • ریدینگهای تدریس شده از کتابهای ielts exams روزی یک passage تا یک هفته
استاد خوب تافل

کلامی با شما

ریدینگ خوب نیاز به واژگان قوی دارد. در این زمینه باید خیلی بیشتر از امروز تلاش کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401