all skills

upper-intermediate

کتاب Cambridge IELTS Trainer

بهترین کتاب برای تمرین و تست استاندارد آیلتس است که رسما توسط انتشارات کمبریج ( ارکان رسمی ساخت آزمون آیلتس) منتشر شده. در این کتاب 6 تست کامل داریم با پاسخ تشزیحی و البته به همراه متن نوشت فایلهای صوتی.

نکات منفی

واقعا میتوان گفت این کتاب هیچ نکته ی منفی ای ندارد.

نکات مثبت

پاسخنامه ی تشریحی برای ریدینگ مهمترین فاکتور این کتاب است. متن نوشت تمام سوالات و فالهای صوتی را دارد. در ابتدای هر بخش هر آزمون، مطالب آموزشی مفیدی دارد.

روش کار

این کتاب را به یکی از دو روش زیر استفاده کنید: اگر سطح زبانتان خوب است میتوانید از همان ابتدای دوره با کتاب پیش بروید و مطالب آموزشی آن را بخوانید و تستها را حل کنید و خود را بسنجید. اگر سطح زبان تان متوسط و پایین تر است، این کتاب را برای انتهای دوره آیلتس نگهدارید و در دوره جمعبندی آنرا تمرین کنید.