all skills

advanced

کتاب Collocation in Use پیشرفته

Collocations یا همنشینهای واژگانی از مبحث های مهم در مهارتهای زبانی هستند که بخصوص در نگارش و گفتار به کمکهای زیادی خواهند کرد تا بتوانیم متن یا کلام صحیح تر و استاندارد تولید کنیم.
  • اگر به نمره ی 6.5 و بالاتر در آزمون آیلتس می اندیشید، این کتاب را اکیدا توصیه میکنیم.

نکات منفی

این کتاب آنقدر خوب است که نکته ی منفی جدی در آن نیافتیم. شاید تعداد واژگان و سطح آنها کمی سنگین باشد

نکات مثبت

چند درس ابتدا، آموزش نحوه ی کار با کتاب است. مطالب به شکل موضوعی دسته بندی شده. تمرینهای کافی و فراوان دارد.

روش کار

ابتدا درسهای 1 تا 4 را به ترتیب فرا بگیرید. درسهای بعدی ترتیب شان اهمیت ندارد و موضوعی آموزش می دهد. اگر زمان کمی برای آموزش و فراگیری دارید، نگران نباشید هر تعداد درس که میتوانید بخوبی کار کنید و تمرین کنید. تمام کردن کتاب لازم نیست.