grammar

upper-intermediate

گرامر برای آیلتس / Grammar for IELTS - کتاب

یکی از بهترین کتابهای گرامر برای آیلتس، با این ویژگی که بسیاری از مطالب و مباحث گرامر عمومی را با دید آزمونهای تحصصی مانند آیلتس مطرح می کند.

نکات منفی

نکات منفی این کتاب: در آخر هر درس یکی از مهارتهای چهارگانه ی آیلتس را تمرین میکند. ولی این تمرین ارتباط چندانی با موضوع درس ندارد و بهتر است بماند برای روزهای آخر که آماده تر هستید.

نکات مثبت

ویژگی های مثبت این کتاب: مختصر و مفید است. دید تخصصی کاربردی دارد به مباحث عمومی مثال های زیاد تمرینهای متنوع

روش کار

1- هر درس دارای چهار بخش A,B,C,D است. اگر بخشهای A & D را نخوانید چیزی را از دست نمی دهید.   2- بخش B شامل درس و نکات است آنرا بخوانید و مسلط شوید اما تمرینهایش را 48 ساعت بعد حل کنید.   3- ترتیب درسها الزاما ترتیب دقیقی نیست، و برای نتیجه ی بهتر بهتر است به پیشنهاد ما عمل کنید.