vocabulary

upper-intermediate

memrise vocabulary website - وبسایت

بهترین وبسایت و اَپ برای تمرین واژگان
برای یادگیری واژگان، وبسایتها، نرم افزارها، و اپ های خوبی را میتوان یافت. اما این یکی چیز دیگری است. هر زبانی و هر موضوعی که بخواهید. حتی میتوانید موضوع خود را بسازید.

نکات منفی

این نکته خیلی هم منفی نیست اما : زبان اول (مادری) فارسی ندارد و باید زبان ارتباط خود را با سایت انگلیسی انتخاب کنید.

نکات مثبت

ترکیبی از روانشناسی و زبانشناسی است. تمرین روزانه با امکان تعیین زمان مطالعه هر روز یاد آوری موارد مشکل دفعه های قبل امکان ساخت و تمرین گروه وکب خودتان وجود بسته های کتابهای واژگان آیلتس، تافل، و حتی کنکور سراسری

روش کار

به نشانی وبسایت ممرایز مراجعه کنید و ثبت نام کنید. زبان خود را انگلیسی انتخاب کنید زبان دوم را ، یعنی زبانی را که میخواهید یاد بگیرید، هر چیزی  مثلا “فرانسه” بزنید. تعجب نکنید، چون زبان فارسی ندارد و از طرفی امکان یادگیری انگلیسی به انگلیسی هم در فرم ثبت نام تعبیه نشده. نگران نباشید مشکلی ایجاد نمشود. بعد از ثبت نام به لینک گروه ما بروید و درسهای 504 و واژگان vocab for IELTS را در آن گروه کار کنید. تجربه ی ناب خود را از تمرین در این وبسایت در پایین همین صفحه به اشتراک بگذارید.