vocabulary

upper-intermediate

Vocabulary for IELTS شماره 1 - کتاب

یکی از بهترین کتابهای واژگان برای آیلتس، با این ویژگی که بسیاری از مطالب و مباحث زبان عمومی را با دید موضوعی برای کاربرد در آزمونهای تحصصی مانند آیلتس مطرح می کند.

نکات منفی

نکات منفی این کتاب: تمرینهای صوتی این کتاب را نادیده بگیرید تا روزهای آخر، چون سطح مطالب صوتی آن بسیار بالاتر و دشوار تر است از مطالب داخل درسها. فایل صوتی برای دانلود در دسترس نیست.

نکات مثبت

ویژگی های مثبت این کتاب: هر درس به یک موضوع اختصاص دارد تمرینهای تخصصی برای هر موضوع مثال های زیاد

روش کار

1- هر درس دارای تعدادی لغت کاربردی در موضوع مشخص است که با تمرنهای متنوع به آنها مسلط خواهید شد. 2- توصیه میکنم قبل از چک کردن مفهوم لغات، سعی کنید معنی آنها را در متن درس حدس بزنید. 3- در هر درس بخشهای error warning و vocabulary note را جدی تر بررسی کنید. 4- لغاتی را که امروز یاد میگیرید ، تا دو یا سه روز در ذهن مرور کنید و سپس در جمله بکار ببندید