فاکتورهای رایتینگ: Task Achievement

BehruzGH

BehruzGH

در این مقاله به این سوالات پاسخ داده ایم:

بارُم بندی نمره رایتینگ آیلتس

نمره رایتینگ آزمون آیلتس شامل 1/3 نمره بخش اول (Task 1) است و 2/3 نمره بخش دوم (Task 2). برای نمره دهی به هر یک از بخش ها چهار فاکتور مشخص در نظر گرفته می شوند که هر یک بطور مساوی سهم 25% در نمره ی کل خواهند داشت:

Task achievement / Task response

Cohesion & Coherence

Grammar Range & Accuracy

Lexical Resources

هر یک از موارد چهارگانه بالا را در یک صفحه بطور کامل و با نمونه توضیح خواهیم داد.

 • تمام قسمتهای سوال را پوشش دهید
  • عجله نکنید / تنبلی نکنید و سوال را یکبار با دقت بخوانید و زیر کلمات کلیدی خط بکشید.
  • کمتر از موضوع narrower و زیاد تر از موضوع wider ننویسید.
  • از موضوع فاصله نگیرید off topic ننویسید.
 • در سر تا سر متن موضع مشخص و واحدی را دنبال کنید.
  • مختارید با موضوع مخالف باشید / موافق باشید / و یا حتی ممتنع بنویسید. ولی از ابتدا تا انتها موضع شما مشخص و ثابت باشد.
  • در سوالات تیپ 3 نمی توانید با صورت سوال / statement مخالفت کنید. فقط به حکم سوال / task جواب بدهید.
 • در هر پاراگراف 1 ایده ی اصلی بدهید و آنرا با دلیل و مثال توسعه دهید.
  • پاراگراف بدون ایده ی اصلی ، ناقص است و خطا ست.
  • پاراگراف با دو ایده ی اصلی موازی/ topic sentence خطاست
  • ترتیب اجزای پاراگراف / paragraph format را رعایت کنید. ابتدا تاپیک سپس توسعه / توضیح / دلیل و دست آخر مثال بیاورید.
 • تعداد کلمه ی کافی در متن بنویسید (برای مقاله حد اقل 250 تا)
  • بهتر است 260 یا 270 تا کلمه بنویسید ،برای احتیاط.
  • محدودیتی برای تعداد بیشتر ندارید ولی به زمان توجه کنید. بهتر است به جای بیشتر نوشتن وقت خود را صرف ویرایش و بازخوانی نوشته ی خود بنمایید. فایده اش خیلی بیشتر است.
  • وقت خود را صرف شمردن کلمات نکنید ، تعداد کلمات یک سطر نوشته ی خود را بشمارید ، منهای 2 بکنید و ضربدر تعداد سطرهای نوشته شده ( این فقط یک پیشنهاد است)
   البته برخی از موارد بالا در فاکتور Cohesion – Coherence نیز میگنجند.

Task Response / Achievement

 1. Answer all parts of the task
 2. Present a clear position throughout the task
 3. Extend and support main ideas
 4. Write enough words

پرسش خود را از طریق این فرم برای مشاور خود ارسال کنید و جواب آنرا در ایمیل یا صفحه کاربری خود دریافت نمایید.

( برای مشاهده فرم، باید وارد شده باشید.)