فاکتورهای رایتینگ:Lexical Resources

BehruzGH

BehruzGH

در این مقاله به این سوالات پاسخ داده ایم:

VocabularyResourcesCollocation

 1. منابع واژگانی مناسب (LR)
  از فاکتورهای مهم چهارگانه ی نگارش ، استفاده ی صحیح از منابع مناسب واژگانی (LR) می باشد. در نگاه کلی باید این موارد بخوبی لحاظ شوند:
  • دامنه ی واژگانی خود را بالا ببرید
  ○ از واژگان و عبارتهای تکراری استفاده نکنید و تا حد امکان دامنه ی واژگان خود را گسترده کنید.
  ○ از واژگانی که مسلط نیستید استفاده نکنید.
  ○ کلمات قُلُمبه سُلُمبه استفاده نکنید مگر اینکه به همه ی جوانب معنایی آنها اشراف داشته باشید.

  2. دیکته ی کلمات را بطور صحیح رعایت کنید و اگر شک دارید قید آن کلمه را بزنید.
  • از همنشینهای (collocations) مناسب واژگانی استفاده کنید.
  شکل صحیح و مناسب کلمات (اسم / صفت/ فعل/قید) را بشناسید و به درستی بکار ببرید.

Collocations

همنشینهای واژگانی / Collocations

همنشینهای واژگانی در واقع ترکیبات دو تایی و سه تایی کلمات هستند که در کنار هم بیشتر از سایر کلمات دیده و شنیده می شوند. تمرین روی شناخت و کاربرد این ترکیبات ، متن شما را محکمتر و اصیل تر میکند.

Strong Vocabulary Choice

به جای اینکه به حفظ کردن کلمات دشوار بپردازید ، برای هر موضوعی یک دسته واژگان و عبارتهای “کم بسامد تر”ولی صحیح یاد بگیرید . اینها عباراتی هستند که به آسانی فهمیده می شوند ولی در بین داوطلبان کمتر استفاده می شوند و قطعا به ارتقای سطح نگارش شما کمک شایانی خواهند کرد. مثلا برای عنوان و موضوع روزنامه و مطبوعات، استفاده از عبارات و اصطلاحات روبرو خیلی مفید خواهد بود.:

 • the Internet is beginning to rival newspapers
 • the traditional press
 • vital source of information
 • the Internet age
 • traditional means of communicating
 • rural areas
 • the ability or opportunity to get online
 • trusted as reliable sources
 • employ professional journalists and editors
 • news in real-time
 • gadgets and mobile devices
 • contribute with our own updates on social media
 • an explosion in the use of platforms

عبارتهای مهم در رایتینگ

پرسش خود را از طریق این فرم برای مشاور خود ارسال کنید و جواب آنرا در ایمیل یا صفحه کاربری خود دریافت نمایید.

( برای مشاهده فرم، باید وارد شده باشید.)