Vocabulary for IELTS – Collins

این کتاب از بهترینهای کتابهای آموزش و تمرین واژگان برای آزمون آیلتس برای نمره ی 4.5 الی 6.5 میباشد.

فصل چهارم تایملاین: جلسه یکم

آیلتس رایتینگ

همانطور که می دانید در بخش رایتینگ آیلتس به شما دو تا تسک می دهند: تسک دوم در واقع یک مقاله ی غیر علمی / یک انشای سطح بالاست. که موظفید ظرف 40 دقیقه و در حد اقل 250 کلمه یا بیشتر بنگارید. هر سوال دارای دو قسمت است یکی گزاره / فرض و دیگری […]