فصل سوم تایملاین: جلسه یکم (آکادمیک)

آیلتس رایتینگ

معرفی بخش Writing یکی از چهار مهارت آزمون آیلتس است که  در زمان 60 دقیقه برگزار میشود. این بخش آزمون دارای دو قسمت (Task) است: تسک 1: در بخش اول، داوطلبان آکادمیک باید یک نمودار را ظرف 20 دقیقه و در 150 کلمه تفسیر کنند. تسک 2: در بخش دوم، داوطلبان باید یک مقاله ی غیر […]