فصل دوم تایملاین: جلسه یازدهم

واژگان آیلتس

در این جلسه درسهای 29 تا32 کتاب 504 واژه برای سطح متوسط پوشش میدهیم و برای سطح بالای متوسط درس 8 با موضوع getting Involved از کتاب Collins vocabulary for IELTS را زیر نظر می گیریم. برای تسلط بر واژگان مربوطه، دو تا فیلم از یوتیوب دستچین کرده ایم و بعلاوه فایل پی دی اف […]