گام دوم تایملاین: جلسه یازدهم

واژگان آیلتس

در این جلسه درسهای 29 تا32 کتاب 504 واژه برای سطح متوسط پوشش میدهیم و برای سطح بالای متوسط درس 15 با موضوع green revolution و همینطور درس 16 با موضوع energy crisis از کتاب vocabulary for IELTS را زیر نظر می گیریم. برای تسلط بر واژگان مربوطه، دو تا فیلم از یوتیوب دستچین کرده […]