فصل یکم تایملاین: جلسه هفتم

top speaking

در بخش اول آزمون speaking در باره ی شما و زمینه های مختلف زندگی تان سوال پرسیده خواهد شد. یکی از این موارد در باره ی Hometown است. ابتدا ببینید آیا جواب مناسبی برای این سوالها دارید؟   Where do you come from? 2. Where about in Tehran do you live? 3. Can you tell […]