فصل چهارم تایملاین: جلسه هشتم

واژگان آیلتس

تمرکز این جلسه روی درسهای دوازدهم و یازدهم از کتاب Vocabulary for IELTS Collins می باشد. تا کنون برای همه ی درسها و جلسه های vocab ، همواره دست کم یک و اغلب دو ویدیو ی کاملا مرتبط ارایه شده است. متاسفانه برای این کتاب (advanced vocab for IELTS) در سرتاسر وب، ویدیوی خوب قابل […]