فصل هفتم تایملاین: جلسه هفتم

شنیداری آیلتس

بخش اول آزمون کتبی آیلتس اختصاص دارد به مهارت شنیداری / listening و این بخش خودش دارای 4 قسمت منتوع است. قسمت سوم / part 3 معمولا یک دیالوگ / تری لوگ است در باره ی یک موضوع آکادمیک که معمولا در خارج از کلاس درس اتفاق می افتد و انواع مختلفی دارد. سوالات این […]