فصل هفتم تایملاین: جلسه نهم

شنیداری آیلتس

بخش اول آزمون کتبی آیلتس اختصاص دارد به مهارت شنیداری / listening و این بخش خودش دارای 4 قسمت منتوع است. قسمت چهارم / part 4 معمولا یک مونولوگ / lecture است در باره ی یک موضوع آکادمیک که معمولا در کلاس درس و توسط استاد ارایه می شود و انواع مختلفی دارد. سوالات این […]